هتل بین المللی پارادایس آماده عقد قرارداد و همکاری با سازمان ها و خدمت برای شما است . جهت همکاری با سازمان ها فرم زیر را تکمیل نمایید.و پس از پر کردن فرم زیر با شما در ارتباط خواهیم بود