اتاق یک تخته
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR
اتاق دو تخته دبل
5,030,000 ﷼ 5,030,000 ﷼ 5030000.0 IRR
اتاق سه تخته دبل
6,560,000 ﷼ 6,560,000 ﷼ 6560000.0 IRR
اتاق چهار تخته دبل
8,090,000 ﷼ 8,090,000 ﷼ 8090000.0 IRR
اتاق سه تخته سینگل
6,560,000 ﷼ 6,560,000 ﷼ 6560000.0 IRR
اتاق چهار تخته سینگل
8,090,000 ﷼ 8,090,000 ﷼ 8090000.0 IRR
اتاق پنج تخته سینگل
9,620,000 ﷼ 9,620,000 ﷼ 9620000.0 IRR
سوئیت سه تخته
8,060,000 ﷼ 8,060,000 ﷼ 8060000.0 IRR
سوئیت چهار تخته
9,620,000 ﷼ 9,620,000 ﷼ 9620000.0 IRR
تخت اضافی
1,330,000 ﷼ 1,330,000 ﷼ 1330000.0 IRR
اتاق دوتخته 2
5,030,000 ﷼ 5,030,000 ﷼ 5030000.0 IRR
55,000,000 ﷼ 55,000,000 ﷼ 55000000.0 IRR