اتاق یک تخته
3,500,000 ﷼ 3,500,000 ﷼ 3500000.0 IRR
اتاق دو تخته دبل
4,370,000 ﷼ 4,370,000 ﷼ 4370000.0 IRR
اتاق سه تخته دبل
5,680,000 ﷼ 5,680,000 ﷼ 5680000.0 IRR
اتاق چهار تخته دبل
7,000,000 ﷼ 7,000,000 ﷼ 7000000.0 IRR
اتاق سه تخته سینگل
5,680,000 ﷼ 5,680,000 ﷼ 5680000.0 IRR
اتاق چهار تخته سینگل
7,000,000 ﷼ 7,000,000 ﷼ 7000000.0 IRR
اتاق پنج تخته سینگل
8,310,000 ﷼ 8,310,000 ﷼ 8310000.0 IRR
سوئیت سه تخته
6,660,000 ﷼ 6,660,000 ﷼ 6660000.0 IRR
سوئیت چهار تخته
8,000,000 ﷼ 8,000,000 ﷼ 8000000.0 IRR
تخت اضافی
1,330,000 ﷼ 1,330,000 ﷼ 1330000.0 IRR
اتاق دوتخته 2
4,370,000 ﷼ 4,370,000 ﷼ 4370000.0 IRR
55,000,000 ﷼ 55,000,000 ﷼ 55000000.0 IRR