اتاق دو تخته دبل
4,370,000 ﷼ 4,370,000 ﷼ 4370000.0 IRR
اتاق سه تخته دبل
5,680,000 ﷼ 5,680,000 ﷼ 5680000.0 IRR
اتاق چهار تخته دبل
7,000,000 ﷼ 7,000,000 ﷼ 7000000.0 IRR
اتاق سه تخته سینگل
5,680,000 ﷼ 5,680,000 ﷼ 5680000.0 IRR
اتاق چهار تخته سینگل
7,000,000 ﷼ 7,000,000 ﷼ 7000000.0 IRR
اتاق پنج تخته سینگل
8,310,000 ﷼ 8,310,000 ﷼ 8310000.0 IRR