اتاق دو تخته دبل
5,030,000 ﷼ 5,030,000 ﷼ 5030000.0 IRR
اتاق سه تخته دبل
6,560,000 ﷼ 6,560,000 ﷼ 6560000.0 IRR
اتاق چهار تخته دبل
8,090,000 ﷼ 8,090,000 ﷼ 8090000.0 IRR
اتاق سه تخته سینگل
6,560,000 ﷼ 6,560,000 ﷼ 6560000.0 IRR
اتاق چهار تخته سینگل
8,090,000 ﷼ 8,090,000 ﷼ 8090000.0 IRR
اتاق پنج تخته سینگل
9,620,000 ﷼ 9,620,000 ﷼ 9620000.0 IRR